Algemeen > Klachtenregeling

Regeling klachtenbehandeling van de koninklijke nederlandse organisatie van verloskundigen

Het kan natuurlijk gebeuren dat je niet helemaal, of helemaal niet tevreden bent over (een deel van) onze zorg of over onze manier van werken. Om je goede zorg te kunnen leveren, is het belangrijk dat je vertrouwen hebt in ons en je bij ons op je gemak voelt. Mocht dit niet zo zijn, laat het ons dan weten. Als je klachten hebt over ons, op welk gebied dan ook, vragen we je of je dit eerst met ons wilt bespreken. Het fijnste is als je dit direct probeert bij degene over wie je een klacht hebt. We kunnen dan proberen er samen uit te komen en samen te zoeken naar een oplossing. In deze  folder (89,7 KB)  van de KNOV kun je meer lezen.

Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is, of als een gesprek het probleem niet oplost, kunnen we eventueel een bemiddelaar (mediator) inschakelen. Ook de organisatie "Zorgbelang" kan ondersteuning bieden.

Mocht het ondanks dat toch niet lukken om er samen met ons uit te komen, dan bestaat de mogelijkheid jullie klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris van CBKZ. Dit is een persoon die onafhankelijk is en jullie klacht zal behandelen.

Meer informatie over de klachtenfunctionaris kun je vinden op www.klachtenfunctionarisverloskunde.nl

Via het klachtenformulier is het mogelijk om je klacht rechtstreeks in te dienen.

Ze zijn telefonisch bereikbaar op 0183-682826

Mailen kan naar klachtverloskunde@cbkz.nl

Wanneer je de klacht liever per post onder de aandacht brengt bij de klachtenfunctionaris, kun je een brief sturen naar:

CBKZ

t.a.v. Klachtenfunctionaris KNOV

Antwoordnummer 570

4200 WB Gorinchem