Algemeen > Kwaliteitskeurmerk

In februari 2011 zijn wij als eerste praktijk in de regio geaccrediteerd. Dat wil zeggen dat een onafhankelijke organisatie (NPA) gegevens over onze praktijk heeft verzameld. Na deze gegevensverzameling is onze praktijk bezocht door onafhankelijke personen. Zij hebben besloten dat onze praktijk ruimschoots voldoet aan alle voorwaarden om geaccrediteerd te worden.

Om dit traject te mogen starten moet aan enkele voorwaarden worden voldaan:

 • Alle verloskundigen moeten ingeschreven staan bij het BIG register. Het BIG register wil zeggen dat de verloskundige de opleiding met goed gevolg heeft afgerond en voldoende ervaring heeft om als zelfstandig verloskundige te mogen opereren.
 • Alle verloskundigen moeten ingeschreven staan bij het kwaliteitsregister van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Dit wil zeggen dat vijf jaar na inschrijving wordt gecontroleerd of de verloskundige voldoende aan deskundigheidsbevordering heeft gedaan. De richtlijn hiervoor is dat de verloskundige hier over deze periode van vijf jaar minimaal 200 uur aan heeft besteed, wat neerkomt op 40 uur per jaar, verdeeld over verschillende vormen van nascholing:
  • Bij- en nascholing
  • Intercollegiale Toetsing Verloskundigen
  • Vaardigheidstrainingen
  • Spoedeisende handelingen
  Maar ook bijvoorbeeld inspanningen voor de toekomst van het beroep zoals:
  • Verzorgen van bij- en nascholing
  • Publiceren van vakliteratuur
  • Begeleiden van studenten
 • Alle verloskundigen werken volgens het Verloskundig Indicatie Systeem. Hierin is vastgelegd met welke complicaties een zwangere moet worden doorverwezen naar de gynaecoloog. Uiteraard werken wij met dit systeem.

Na het aanleveren van de bewijslast voor het bovenstaande is er een tevredenheidsenquête uitgevoerd onder 100 van onze cliënten. Zelf hebben we ook vragenlijsten ingevuld die met name betrekking hebben op de praktijkvoering en minder over de cliëntenzorg. De uitslagen van deze enquêtes en vragenlijsten zijn beoordeeld en verwerkt door de NPA. Hierna is onze praktijk bezocht door medewerkers van de NPA. Zij hebben onze praktijk bekeken, onze verlostassen gecontroleerd en enkele cliëntendossiers beoordeeld op volledigheid. Zij hebben ook informatie gevraagd over de praktijkvoering. Van al deze informatie zijn verslagen gemaakt. Hieruit bleek op welke vlakken wij onze kwaliteit nog kunnen verbeteren.

Vervolgens hebben we onderwerpen uitgekozen om "verbeterplannen" over te maken. Na het opsturen van deze plannen naar de NPA hebben weer andere personen onze praktijk bezocht. Zij hebben opnieuw alles grondig bekeken en doorgenomen. Hierna kwamen ze tot de conclusie dat wij aan alle voorwaarden voldoen om onszelf een geaccrediteerde praktijk te mogen noemen.

Momenteel zijn we druk bezig met het uitvoeren van de verbeterplannen. Ook deze uitvoering wordt gecontroleerd door de NPA. Op deze manier gaan we ieder jaar met enkele verbeterpunten aan de slag. Ook wordt de praktijk ieder jaar bezocht door controleurs van de NPA. Met dit systeem blijven we op een leuke, goede en gecontroleerde manier aan de slag met het waarborgen van kwalitatief goede zorg.

Als je wilt weten wat wij achter de schermen doen om onze kwaliteit te waarborgen, nodigen we je uit om de laatste versie van ons kwaliteitsjaarverslag te lezen.

kwaliteitsjaarverslag (157,9 KB)

kwaliteitsjaarverslag 2013 (144,5 KB)