Algemeen > Nuttige websites

Algemeen

  • www.knov.nl Beroepsorganisatie voor verloskundigen. Bevat veel algemene informatie.
  • www.nvog.nl Beroepsorganisatie voor gynaecologen. Bevat veel algemene informatie.
  • www.thuisarts.nl Informatie over gezondheid en ziekten van het Nederlands Huisarts Genootschap.

Bevallen

Borstvoeding

Fysiotherapie

Geboorteaangifte

Hulporganisaties

Leefstijladviezen

Miskraam

Moeders voor moeders

Mondhygiëniste 

Prenatale onderzoeken

Tilburg e.o

Verlofregelingen

Na de bevalling

Weet je nog een leuke, informatieve site om aan dit rijtje toe te voegen? Mail ons!

Links naar websites van derden

Het feit dat de websites van derden via links op de website van verloskundigenpraktijk de Zon kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door de Zon.
Verloskundigenpraktijk de Zon is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.