Algemeen > Privacyregelement

Registratie van jullie gegevens

Voor een goede begeleiding van de zwangerschap is het nodig dat we je gegevens registeren. Deze gegevens worden opgeslagen en op papier bewaard achter slot en grendel. Alleen wanneer het nodig is en wanneer je daar toestemming voor geeft zullen we deze gegevens delen met andere zorgverleners.
Tijdens je zwangerschap worden je enkele onderzoeken aangeboden. Voor een goede uitvoering hiervan, om de kwaliteit van de onderzoeken te waarborgen en voor wetenschappelijk onderzoek zullen we je vragen of je gegevens hiervoor ook gebruikt mogen worden. Het gaat hierbij om de bloedonderzoeken en de hielprikscreening. Ook je keuze voor wel of geen combinatietest en 20 wekenecho zouden we graag registreren. Verder worden gegevens verzameld voor de Perinatale Registratie. Hierin worden je gegevens die verschillende zorgverleners van je verzameld hebben bij elkaar gebracht, met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Ook wordt er wetenschappelijk onderzoek mee verricht.
Bij de eerste controle zullen we jullie vragen of jullie accoord gaan met het delen van jullie gegevens voor bovenstaande doeleinden. Als jullie besluiten om deze toestemming niet te geven, heeft dit vanzelfsprekend geen enkele invloed op de kwaliteit van de zorg die jullie krijgen.