Kraambed > Wat moet je regelen?

Na de bevalling ga je uiteraard geboorteaangifte doen, en moet je je kindje melden bij je zorgverzekeraar. Je leest er hieronder meer over.

Geboorteaangifte

Jullie baby moet worden aangegeven door iemand die bij de bevalling aanwezig was, in de gemeente waar hij of zij geboren is. Hiervoor heb je drie werkdagen de tijd. Om aangifte te kunnen doen is het belangrijk dat je het volgende bij je hebt:

  • Jullie trouwboekje als jullie zijn gehuwd.
  • De akte van erkenning als jullie niet zijn getrouwd.
  • Het geboorteaangifteformulier. Dit krijg je van ons of van het ziekenhuis.
  • Als je geen partner hebt mag iemand die bij je bevalling aanwezig is geweest aangifte doen van de geboorte. Hij of zij moet dan het legitimatiebewijs van de moeder meenemen en een schriftelijke toestemming/machtiging van de moeder.
  • Een legitimatiebewijs van degene die aangifte doet.
  • Let er op dat de naam van jullie kindje goed wordt gespeld door de ambtenaar!                                                                                                                                 

Nadat je aangifte hebt gedaan worden er verschillende dingen automatisch in gang gezet:

  • Er gaat bericht naar de Sociale VerzekeringsBank zodat jullie kinderbijslag krijgen.
  • Er gaat bericht naar de belastingdienst zodat jullie kindje een BSN-nummer krijgt.
  • Er gaat bericht naar de GGD zodat er iemand langs komt voor de hielprik en de gehoorscreening

Wat je zelf nog moet regelen als jullie niet getrouwd zijn, is het indienen van een aanvraag voor toekenning van het ouderlijk gezag aan de vader, bij de rechtbank.

Meer informatie vind je op www.tilburg.nl.

Ziektekostenverzekering

De baby is de eerste week nog automatisch bij de moeder meeverzekerd voor ziektekosten. Daarna moet de baby worden bijgeschreven op één van jullie polissen. Dit kun je telefonisch, schriftelijk of via internet regelen met de verzekeraar. Kinderen zijn gratis meeverzekerd.