Kraambed > Welke voeding ga je geven?

De flyer  Welke voeding voor je baby? (658,5 KB) , geeft een helder overzicht van de verschillen tussen borst- en flesvoeding. Als je meer informatie wilt, nodigen we jullie uit hieronder verder te lezen. We helpen jullie graag om een, voor jullie, goede keuze te maken over de voeding die je aan jullie kindje gaan geven. 

Borstvoeding

Borstvoeding heeft de beste samenstelling die je je kunt voorstellen. Wanneer men moedermelk zou willen namaken, zou dit zelfs met de meest moderne technieken en middelen niet lukken. De samenstelling en hoeveelheid van de borstvoeding groeien met de leeftijd van de baby mee. Als een baby te vroeg geboren wordt, is de moedermelk aangepast aan de behoefte van de baby op dat moment. Borstvoeding is zo compleet dat de baby de eerste 6 maanden van zijn leven geen ander voedsel nodig heeft.

Positieve effecten voor de baby

 • Moedermelk bevat antistoffen tegen ziekten. Hierdoor zijn borstgevoede baby's beter beschermd tegen diarree, infecties aan luchtwegen, oren, urinewegen en hersenvliezen.
 • Voor een kind met een allergische aanleg (één of beide ouders en /of een broertje of zusje zijn allergisch) verdient borstvoeding zeker de voorkeur. De verschijnselen zijn vaak milder en de allergie komt later tot uiting. Het gaat hierbij om het verminderen van de kans op koemelkallergie en op latere leeftijd van astma en eczeem. Het is wetenschappelijk bewezen dat de beschermende werking die je krijgt door een half jaar volledig borstvoeding te geven tot het 16e levensjaar bij jullie kind is terug te vinden.
 • Borstvoeding is een lichaamseigen voeding, vers, licht verteerbaar en wordt volledig opgenomen door de darmen. Hierdoor hebben baby's die borstvoeding krijgen zelden last van obstipatie en spugen ze vaak minder.
 • Het drinken aan de borst bevordert een goede kaakontwikkeling en mondmotoriek, wat de spraakontwikkeling en de stand van het gebit weer ten goede komt.
 • Borstvoeding is direct in de juiste hoeveelheid beschikbaar en meteen op de juiste temperatuur. Dit geldt pas vanaf enkele dagen tot een week na de bevalling. De eerste week moet de baby ervoor zorgen dat je lijf de juiste hoeveelheid gaat maken door vaak te drinken.
 • Door borstvoeding krijgt een baby niet alleen voeding maar ook direct lichaamscontact en aandacht van de moeder. De aanmaak van borstvoeding wordt zo gestimuleerd en het bevordert de hechting tussen moeder en haar kind.
 • Borstgevoede kinderen worden gedurende heel het eerste levensjaar 5 maal minder vaak in het ziekenhuis opgenomen (Masterplan voedingscentrum 2002).

Positieve effecten voor de moeder

 • Wanneer de moeder borstvoeding geeft, trekt de baarmoeder sneller samen. Hierdoor is er vaak minder bloedverlies na de bevalling.
 • Moeders die borstvoeding geven zijn over het algemeen na 6 maanden weer op hun oude gewicht. Dat komt doordat het extra vet, dat tijdens de zwangerschap wordt aangelegd, op een natuurlijke wijze wordt verbruikt.
 • Het geven van borstvoeding zorgt ervoor dat de menstruatie vaak later weer op gang komt. Houdt er echter wel rekening mee dat het geven van borstvoeding GEEN anticonceptiemiddel is!
 • Het geven van borstvoeding vermindert de kans op het ontstaan van borstkanker voor de menopauze. Het risico wordt steeds kleiner naarmate men langer borstvoeding heeft gegeven. Ook het risico op eierstokkanker vermindert door het geven van borstvoeding.
 • Borstvoeding kost niets. Flesvoeding kost gemiddeld € 45,- per maand.
 • Borstvoeding is milieuvriendelijk (geen stroom, verpakkingsmateriaal).

Positieve effecten voor de samenleving

Baby's die borstvoeding krijgen zijn gemiddeld minder vaak ziek en ook op latere leeftijd gezonder. Dat leidt tot minder verzuim wegens ziekte van het kind bij de werkende moeder die borstvoeding geeft en tot lagere kosten van de gezondheidszorg. Uit onderzoek blijkt dat een toename met 10% van de gemiddelde duur van de periode van borstvoeding, leidt tot een aantoonbare kostenbesparing in de gezondheidszorg.

Mogelijke tegenargumenten voor borstvoeding

 • Vader kan zich minder betrokken voelen bij de voeding. Dit kan mogelijk opgelost worden doordat je partner de baby in bad doet en de luier verschoont. Vanaf de 4e-6e week kan vader regelmatig afgekolfde moedermelk met een flesje geven. En uiteraard gaat er niks boven gewoon lekker knuffelen met je baby.
 • Soms worden negatieve effecten ten gevolge van verontreiniging, bijvoorbeeld dioxine, als nadeel genoemd. Deze zijn echter niet van dien aard dat ze opwegen tegen de voordelen van borstvoeding.
 • Moeders met een baan buitenshuis kunnen problemen ervaren met de combinatie borstvoeding en werken. Vaak zijn vrouwen (werknemers) niet goed op de hoogte van hun rechten en de werkgevers niet van hun plichten. Ook zijn vrouwen vaak onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden van kolven. Daarom stoppen veel vrouwen met de borstvoeding als hun zwangerschapsverlof voorbij is of kiezen ervoor helemaal niet te beginnen met borstvoeding. Als je meer informatie wilt over borstvoeding in combinatie met werken kun je dit altijd navragen op de praktijk.

We beschouwen borstvoeding als een belangrijk onderdeel van ons werk. In de eerste week na de bevalling komen we regelmatig bij jullie langs om te kijken hoe het gaat. In de meeste gevallen leren jij en je baby snel hoe het moet en gaat je lichaam snel de juiste hoeveelheid melk maken. Soms verloopt de start wat moeizamer. We staan jullie dan bij met tips, adviezen en eventueel borstvoedingshulpmiddelen. We hebben ook veel contact met lactatiekundigen, zogenaamde borstvoedingsspecialisten. We kunnen hen altijd inschakelen als onze kennis niet meer toereikend is om een eventueel probleem op te lossen.

We verhuren en verkopen tegen gereduceerde prijzen borstkolven en allerlei andere hulpmiddelen. Uitleg hierover en de kosten ervan vind je bij verkoop en verhuur.

Handige links, boeken en cursussen

 • Borstvoeding geven, een antwoord op heel veel vragen van Adrienne de Reede-Dunselman, 2000, ISBN 90 325 0758 3, vijfde herziene druk bij uitgeverij De Kern.
 • Alles over Borstvoeding, tips, feiten en ervaringen uit de praktijk van Mary Broekhuijsen, 2002, ISBN 90 351 2309 3
 • Borstvoeding Brabant verzorgt cursusavonden in het TweeStedenZiekenhuis. Deze cursus wordt gegeven door een lactatiekundige. Meer informatie vind je in deze flyer. flyer (270,5 KB)
 • Vereniging Borstvoeding Natuurlijk verzorgt cursusavonden. Deze worden verzorgd door vrouwen die zelf veel ervaring hebben met borstvoeding. Informatie over en aanmelden voor een cursus kan via www.vbntilburg.nl. In het Elisabethziekenhuis worden cursussen gegeven door een lactatiekundige in opleiding.
 • Iedere woensdagochtend in de even weken is er een borstvoedingscafe. Van 10.00 tot 11.30 uur kun je binnenlopen bij Etenstijd aan de Prof. van Buchemlaan 4 in Tilburg. 

Flesvoeding

Kunstvoedingfabrikanten doen erg hun best om borstvoeding te na te maken voor hun voeding. Dit lukt steeds beter waardoor kunstvoeding een goed alternatief is als je geen borstvoeding kunt of wilt geven. Er zijn natuurlijk wel enkele verschillen in de samenstelling:

 • Er zitten geen antistoffen tegen ziektes in de kunstvoeding.
 • Kunstvoeding is gemaakt van koemelk waardoor er een grotere kans is op een allergie. 
 • Doordat de samenstelling anders is, is er iets meer kans dat de baby last krijgt van obstipatie of spugen.

Mogelijke voordelen van flesvoeding

 • Je weet altijd wat je baby binnenkrijgt.
 • Je partner of iemand anders kan ook de fles geven. Voor de binding met de baby heeft het wel de voorkeur dat de ouders de eerste weken zelf de fles geven.

Mogelijke nadelen van flesvoeding

 • Je moet altijd eerst een flesje warm maken. Ook 's nachts. Dit kost wat meer tijd.
 • Je baby kan na het drinken van de fles nog zuigbehoefte hebben en dus wat langer wakker blijven.Het risico hierbij is dat je wellicht geneigd bent om teveel voeding te geven. Hou dus altijd de hoeveelheden die per 24 uur geadviseerd worden, door het consultatiebureau goed in de gaten!
 • Je bent meer geneigd naar de hoeveelheden te kijken die een kind drinkt en leert daardoor minder snel de signalen te interpreteren die de baby afgeeft wat betreft honger hebben, aandacht willen, moe zijn enz.

Uit het bovenstaande mag blijken dat we voorstander zijn van het geven van borstvoeding. Natuurlijk kun je ook op ons rekenen als het om één of andere reden niet kan of niet lukt om borstvoeding te geven. Dus ook als je voor flesvoeding kiest kun je rekenen op onze steun, tips en adviezen.

Veel succes bij het maken van de, voor jullie, juiste keuze!

Deze informatie komt uit het borstvoedingsprotocol Regio Midden Brabant. Dit protocol is opgesteld door verloskundigen (waaronder onze eigen Tannet), lactatiekundigen, kinderartsen en Thebe kraamzorg.