Praktijk > Wat doen wij?

Wat bedoelen we met persoonlijke en veilige verloskundige zorg? Wat mogen jullie van ons verwachten?

Onze visie

Wij begeleiden de gezonde zwangerschap, bevalling en kraamtijd. We beschouwen deze bijzondere periode in jullie leven als een natuurlijk proces waarvan we deel uit mogen maken door in de gaten te houden of alles goed gaat.

We staan open voor al jullie persoonlijke wensen: of je nu thuis, in een kraamhotel (Meiboom of Livive) of in het ziekenhuis (TweeSteden- of Elisabethziekenhuis) wilt bevallen. In bed, bad of op de baarkruk. Jullie voorkeur staat centraal!

Hierbij gaan we ook uit van jullie eigen verantwoordelijkheid zodat we samen tot het beste resultaat komen: een gezonde baby en gezonde ouders!

We verlenen kwalitatief hoogwaardige, verloskundige zorg. We laten dit jaarlijks toetsen door een onafhankelijk orgaan waardoor wij vooralsnog de enige geaccrediteerde praktijk in Tilburg e.o zijn. Om dit te kunnen bereiken is er een uitstekende samenwerking met o.a. het TweeSteden- en het Elisabethziekenhuis, Meiboom, Livive, kraamcentra, consultatiebureau's en andere zorgverleners. Mocht jullie zorgvraag buiten ons kunnen liggen, zullen we jullie doorverwijzen naar de juiste zorgverlener.

Natuurlijk bestaat ons werk niet alleen uit de “medische” kant. We nemen graag de tijd voor jullie als er vragen zijn of als jullie je ergens zorgen over maken. We zullen jullie steunen, adviseren en helpen waar mogelijk als jullie daar behoefte aan hebben. We willen je vertrouwen geven in je eigen kunnen en eigen lijf. Respect, integriteit en zorgzaamheid zijn begrippen die wij als basis zien voor deze begeleiding. 

We willen er zorg voor dragen dat deze periode verloopt naar jullie verwachtingen en wensen, binnen de medisch verantwoorde grenzen: want uiteraard staan hierbij de gezondheid van moeder en kind voorop.

Casemanager

Gedurende deze periode zal één van de verloskundigen jullie “casemanager” zijn. Op vaste momenten in de zwangerschap hebben jullie een afspraak bij haar. Zij is jullie vertrouwenspersoon en zij voert de communicatie met andere zorgverleners als dat nodig is. Samen met jullie houdt ze in de gaten of alle afspraken en onderzoeken die gedaan moeten worden ook worden uitgevoerd. Dit wordt bijgehouden op het zorgplan, een soort checklist. Dit, op jullie individuele situatie afgestemde overzicht, krijg je na de intake mee. 

Zwangerschapscontroles

Tijdens de zwangerschap kom je regelmatig bij ons op controle. Het eerste gesprek vindt plaats als je ongeveer 8 weken bent. We stellen je veel vragen over jouw gezondheid, die van je partner en jullie familie. We sturen deze vragen per beveiligde mail naar je toe zodat jullie ze al kunnen beantwoorden. De volgende afspraak is bij 14 weken omdat we dan het hartje van de baby kunnen laten horen. In de tussenliggende periode mag je nog een echo laten maken zodat we precies weten wat de uitgerekende datum is. In de periode van 14 tot 24 weken kom je iedere 4 weken op controle. In deze periode is het ook mogelijk onze informatieavond over de zwangerschap bij te wonen voor leuke, algemene informatie. Van 24 tot 30 weken kom je elke 3 weken bij ons en van 30 tot 36 weken is dat elke 2 weken. Vanaf 36 weken tot aan de bevalling kom je iedere week. 

Wanneer we het nodig vinden maken we vaker een afspraak met jullie. We meten elke keer je bloeddruk, we voelen aan je buik en we luisteren naar het hartje van de baby. De eerste controle en rond 35 weken willen we je wegen. De andere controles mag je op de weegschaal, maar het hoeft niet. Verder is er tijd om te vertellen hoe het met je gaat en jullie vragen te stellen.

Iedere maand is er een informatieavond over de bevalling bij Terra in het TweeStedenZiekenhuis. Jullie worden hiervoor uitgenodigd als je ongeveer 7 maanden zwanger bent. Hierin vertellen we hoe de bevalling ongeveer verloopt en wat je kunt doen om de weeën op te vangen. Een anesthesist geeft uitleg over de mogelijkheden voor pijnstilling.  Verder is het mogelijk een rondleiding te krijgen over de verloskamers, kraamhotel de Meiboom en de moeder-kind afdeling.

De bevalling

Tijdens de bevalling zullen we je steunen en begeleiden. We richten onze zorg zodanig in dat we de tijd hebben je te steunen op de manier waar jullie behoefte aan hebben. Zolang de gezondheid van jou of jullie baby niet in gevaar komt heb je zelf de regie in handen. Jullie mogen kiezen waar het gaat gebeuren en wie daar (naast de verloskundige en kraamverzorgster) bij aanwezig zijn. Ook kunnen jullie zelf aangeven in welke houding je wilt bevallen. Dit, en nog veel meer zaken rondom de bevalling kun je opschrijven in jullie geboorteplan. Dit plan krijg je van ons rond de 22e zwangerschapsweek per mail, zodat je tijd genoeg hebt om over bepaalde vragen na te denken. 

Kraamtijd

Wanneer de baby geboren is komen we nog regelmatig bij je langs, thuis, in Thebe kraamhotel de Meiboom of in het ziekenhuis.

Dit doen we om te zien of alles goed met jullie gaat en ervoor te zorgen dat jullie na de kraamweek genoeg informatie hebben om voor jullie kindje te kunnen zorgen. Van de kraamverzorgster gaan jullie veel leren. Zij is onmisbaar in de eerste week na de bevalling, maar wij dragen de eindverantwoordelijkheid over jullie gezondheid. 

De eerste dagen na de bevalling komen we iedere dag langs. Het aantal bezoekjes wordt langzaam afgebouwd tot jullie alles alleen kunnen. We controleren hoe het met jullie en jullie kindje gaat. Een heel belangrijk onderdeel hiervan is de voeding van de baby. We nemen de begeleiding van borstvoeding zeer serieus. 

Onze praktijk verhuurt en verkoopt dan ook borstvoedingondersteunende producten tegen een gereduceerde prijs. Ons aanbod en onze prijslijst kun je hier bekijken. We willen jullie wel adviseren pas na de bevalling tot aanschaf over te gaan. Op dat moment kunnen jullie een keus maken die het beste past bij jullie situatie.

Nacontrole

6 Weken na de bevalling zien we jullie graag nog een keer om je lichamelijk te controleren en om te horen hoe het gaat. Het is voor ons erg belangrijk te weten hoe jullie onze zorg ervaren. Daarom ontvangt iedereen aan het eind van het kraambed een oproep tot het invullen onze tevredenheidsenquête. Met jullie tips en opmerkingen kunnen wij werken aan een nog betere zorgverlening.